سومین جلسه مشترک کارگروه های تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی ، طوفان و کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین ، ابنیه ، ساختمان و شهرسازی استان زنجان برگزارشد

22 مهر 1395 0:0
سومین جلسه مشترک کارگروه های تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی ، طوفان و کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین ، ابنیه ، ساختمان و شهرسازی با حضور اکثریت اعضای کارگروه و به ریاست جواد یوسفی مدیر راهداری استان زنجان درمحل سالن کنفرانس این اداره کل برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان زنجان :دراین جلسه سناریوی برگزاری زلزله در شهرستان سلطانیه که از پیش طراحی شده بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و توضیحات تفصیلی در مورد این سناریو توسط مهندس کرامتی مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان ارائه شد و وظایف هر یک از کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران در این مانور شرح داده شد. در ادامه اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با اجرای این مانور و سناریوی طراحی شده ابراز كردند.


 

ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir