تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
فرم چك ليست كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي


اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

مديريت شهرسازي و معماري

دبيرخانه كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي

 (فرم چك ليست  كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي  )

 

مشخصات عمومي

نام مالك:

مرجع ارجاع پرونده :

 

تاريخ ورود به دبيرخانه :

 

موضوع درخواست

طبق نامه درخواست

 

طبق جواز تاسيس / موافقت اوليه

 

مساحت

نامه درخواست

 

طبق جواز تاسيس / موافقت اوليه

 

طبق كروكي

 

ظرفيت  فعاليت مورد درخواست طبق موافقت اصولي / جواز تاسيس :

 

رده ضوابطي :

 

موقعيت نسبت به حريم شهر :

 

( در صورتي كه زمين مورد درخواست  داخل حريم باشد )

ضوابط قرار گيري در حريم

 

 

استعلام از مشاور

 

فاصله از محدوده شهر :

 

فاصله از محدوده روستا :

 

با ضوابط هيات وزيران انطباق دارد / ندارد

 

آيا استعلامات كا مل است ؟

( نواقص )

 

فاصله از راه  ( طبق استعلام راه يا كروكي )

 

آيا حريم راه رعايت شده است ؟

 

در صورتي كه طرح دامي باشد بررسي فاصله استاندارد از  راه هاي اصلي و فرعي

 

كروكي داراي نقاط UTM  مي باشد ؟

 

مساحت حد نصاب رعايت شده ؟

 

آيا نياز به استعلام از دستگاه بخصوصي دارد ؟

 

آيا  منطبق بر  تغيير كاربري هاي قبلي مي باشد ؟

( در فايل GIS  چك شود )

 

آيا بناي احداث شده داخل آن قرار دارد ؟

( با گوگل ارث چك شود )

 

كاربري هاي اطراف آن چيست ؟

 

طبق كروكي

 

طبق گوگل ارث

 

ميزان آب مورد نياز طبق جواز تاسيس ؟

 

آيا تامين مي شود ؟

 

ميزان گاز مورد نياز طبق جواز تاسيس ؟

 

آيا تامين مي شود ؟

 

ميزان برق مورد نياز طبق جواز تاسيس ؟

 

آيا تامين مي شود ؟

 

در حريم

گاز قرار  دارد ؟

 

برق قرار دارد ؟

 

  

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir