تاريخ به روز رساني: 1399/11/8     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
فرم کمیسیون طرح تفصیلیاداره کل راه و شهرسازی استان زنجان کد استان (...............)

دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهرزنجان   کد شهر..........

بند..............صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر زنجان  مورخ .................

شماره صورتجلسه:


شماره و تاریخ نامه:


شماره نقشه طرح تفصيلي:


موقعیت ملک و منطقه شهرداری:

 


کد طرح:

شماره و تاریخ دعوتنامه:


نام متقاضی  :

پلاک ثبتی:

شماره نامه:                                    مورخ:

شماره اداره کل:                              مورخ:


موضوع مورد درخواست:

 

 


مساحت ملک بر اساس سند:

کاربری موجود:

تراکم مجاز:

 

منطقه طرح :__


مساحت ملک پس از تعریض:

کاربری مصوب:

سطح اشغال:

حدنصاب تفکیک در منطقه:


سطح جایگزین با همان کاربری:

کاربری درخواستی:

تعداد طبقات :

تفکیک پیشنهادی:__


نظریه كميته كار:

 

 

نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می شود)

 

 

 

 

 

 

 محل امضاء و اظهارنظر اعضاء


اعضای با حق رأی

 

استاندار:

 

معاون امور عمرانی استانداری:

 

اعضا بدون حق رای

 

رئیس شورای اسلامی شهر:


 

مدیر کل راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون:

 

 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

 

 

سازمان نظام مهندسی استان:


 

شهردار:

 

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

 

دبیرخانه:                                          

مغایرت اساسی:   بلی                 خیر


موضوع بند ...................... از ........................ بند دستور کار کمیسیون

 

سابقه طرح موضوع طی بند ........... کمیسیون طرح تفصیلی مورخ ................... 

   نظر سنجي

ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir