تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/12/02


کميسيون ماده 5 مورخ 2-12-1395

رديف

 

نشاني

نظريه كميته كار

1

106/4/43

كوي كارمندان-فاز3 خيابان دوازدهم 

موضوع درخواست مطرح و به شرح ذيل موافقت گرديد: سطح اشغال 60% و تراكم 240% به شرح همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقات اول الي چهارم هر كدام در دو واحد مسكوني كل ملك در 8 واحد مسكوني و همكف صرفا جهت پاركينگ باشد 

2

4669/4/43

كوي كارمندان فاز 2-خيابان دوازدهم

موضوع درخواست مطرح و با احداث مطابق تراكم ساختماني مصوبه محوري آخرين خيابان شهرك كارمندان موافقت گرديد.زيرزمين تاسيسات و انباري ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي ششم مسكوني هر طبقه در يك واحد مسكوني خواهد بود.تامين كليه پاركينگ مورد نياز پروژه الزامي است 

3

657/4/43

كوي كارمندان-فاز يك-خيابان پنجم غربي

موضوع درخواست مطرح و با توجه به ساخت و سازهاي بيش از سطح اشغال مجاز پلاكهاي مجاور طرفين با احداث بنا با سطح اشغال حداكثر 70% به شرح همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقه اول الي پنجم هر كدام از طبقات در يك واحد مسكوني كل ملك در 5 واحد مسكوني موافقت شد 

4

شهرداری زنجان

ضلع شرقی کوی زعفرانیه

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

5

ب39/37  و ب 13/5208

جنب تالار صدف

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

6

26/5217

خرمشهر-كوچه 10 متري دوم

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم ساختماني 180% همكف جهت تامين پاركينگ و انباري ، و طبقات اول الي سوم به صورت مسكوني هر طبقه الزاما در يك واحد مسكوني موافقت شد

7

415/5233

اعتماديه

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% به صورت زيرزمين جهت احداث سونا ، جكوزي همكف تامين پاركينگ هاي مورد نياز طبقات اول الي چهارم به صورت مسكوني و هر طبقه به صورت يك واحد مسكوني موافقت شد

8

13382/41

كوي گلستان انديشه 2

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به ساخت و سازهاي پلاكهاي مجاور با احداث با سطح اشغال 70% موافقت گرديد تعداد طبقات برابر ضوابط و مقررات خواهد بود 

9

4596/560/41

شرق كوي انصاريه بلوار 30 متري

موضوع درخواست و با احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف به مساحت حداكثر 50مترمربع تجاري و مابقي پاركينگ و طبقات اول الي چهارم مسكوني موافقت گرديد 

10

6340/607/41

كوي نيكسازان كوثر 15

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد 

11

10357/41

كوي گلستان انديشه-انديشه جنوبي 3

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به احداث پلاك ضلع غربي مازاد بر سطح اشغال مجاز و مشرف شدن قطعه مورد نظر از سمت شرق به معبر با افزايش سطح اشغال به  70% موافقت گرديد طبقات برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي خواهد بود

12

6453/7/41

كوي نيكسازان

موضوع درخواست مطرح و با تغيير كاربري به صورت تجاري- اداري موافقت كرديد نحوه احداث به صورت ذيل مي باشد

1-زيرزمين 1- براي تامين پاركينگ 2- همكف به صورت تجاري با سطح اشغال 100% بعد از عقب روي 3- طبقه اول به صورت اداري 4- عقب روي سه متر از بر معبر غربي و عقب روي يك متر از بر معبر شمالي الزامي است 5- دسترسي سواره به مجموعه از محوره پياده جنوب زمين ممنوع مي باشد

13

44/4036 و 45/4036

خيابان خيام پشت كاروانسرا سنگي جنب فوريتهاي پزشكي

موضوع درخواست مطرح و با تثبيت عرض معبر موجود در ضلع جنوبي مركز فوريت هاي پزشكي مطابق وضع موجود موافقت گرديد

14

4/3/5254

خيابان صفا-ابتداي خيابان شهيد اكبر يگانه فرد 

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

15

2/3273

خيابان اصغريه

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد 

16

شهرداري زنجان

پروژه سبزه ميدان

موضوع درخواست مطرح و با توجه به سوابق قبلي طرح و برگزاري مسابقه  ملي شهرسازي و معماري براي آن با حضور داوران ملي و استاني با محوريت اعضاي موثر شورايعالي شهرسازي و معماري و شوراي فني ميراث فرهنگي و همچنين با توجه به بهينه سازي طرح نسبت به طرح هاي مصوب قبلي و تعديل بارگذاري كاربري هاي انتفاعي و ارتقاي كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي طرح در راستاي ايجاد فضاي عمومي شهري ضمن رعايت الزامات حاكم بر بافت قديمي شهر زنجان در دو محور ذيل به همراه اسناد مربوطه به شرح موارد ذيل به تاييد كميته كار رسيد 1-محدوده مداخله مستقيم طرح و محدوده اعمال ضوابط ساخت و ساز محدوده مداخله غير مستقيم به شرح نقشه پيوست به تاييد رسيد 2- سطوح طرح به تفكيك كاربري هاي مربوطه در هر طبقه به شرح خلاصه گزارش پيوست و جداول مندرج در آن به تاييد رسيد 3- مقرر گرديد در خصوص ارتفاع ساختمان اداري ضلع شمالي طرح از سازمان ميراث فرهنگي استعلام گردد

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir