تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/12/25


 

شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/12/25شهر زنجان

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

شرح مصوبه

1

1023/4/43

كوي كارمندان فاز 1 خيابان دوم

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي پنجم هر كدام در يك واحد مسكوني موافقت گرديد

2

2219/4/43 و 4755/2219/4/43

كوي كارمندان فاز3خيابان سوم

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي چهارم هر كدام در يك واحد مسكوني موافقت گرديد

3

6698/38

كوي پونك

موضوع درخواست مطرح و با احداث به صورت همباد با قطعه ضلع غربي و از ضلع شرقي با اجراي پخ 45 درجه از نقطه 60درصد ضلع شرقي موافقت گرديد طبقات مطابق ضوابط و مقررات ملاك عمل خواهد بود

4

1957/41

كوي شهريار خيابان ميرداماد 2

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به ساخت و سازهاي صورت گرفته در پلاكهاي مجاور با احداث پلاك مورد نظر با سطح اشغال 70% موافقت گرديد ساير موارد مطابق ضوابط و مقررات ملاك عمل خواهد بود

5

15344/41

كوي شهريار خيابان بهار 7

موضوع درخواست مطرح و با توجه به احداث پلاكهاي همسايه شرقي و غربي مازاد بر سطح اشغال مجاز و تثبيت بناي ساخته شده آنها با احداث بنا با سطح اشغال حداكثر 70% موافقت گرديد ساير ضوابط احداث مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي ملاك عمل مصوب 1388 خواهد بود

6

9887/41

كوي انديشه فاز 1 فردوس 15

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به ساخت و سازهاي صورت گرفته در پلاكهاي مجاور با احداث پلاك مورد نظر با سطح اشغال 70% موافقت گرديد ساير موارد مطابق ضوابط و مقررات ملاك عمل خواهد بود

7

177/5251

كوچه مشكي چهارراه دوم-10 متري چهارم

موضوع درخواست مطرح و با توجه به نحوه ساخت و سازهاي پلاكهاي مجاور با احداث بنا با سطح اشغال 70% از ضلع شرقي و از ضلع غربي با پخ 45 درجه از نقطه 60% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ ، طبقه اول الي چهارم مسكوني خواهد بود  (كل پلاك در 4 واحد مسكوني قابل احداث مي باشد )‌                                                                                                                

8

8578/8480/41

كوي نگين قطعه 38

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به نحوه  احداث پلاك هم جوار شرقي و غربي با احداث بنا با سطح اشغال حداكثر 70% ، همكف جهت پاركينگ و طبقات اول الي سوم به صورت مسكوني تراكم ساختماني 210% كل ملك در 3 واحد مسكوني موافقت شد

9

2503/1038/5299

اسلام آباد خيابان شهيد اباصلت باقري

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 100% و تراكم ساختماني 200% موافقت گرديد

10

276/137/5265

خيابان مدرس كوچه پيمائي

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 100% و تراكم ساختماني 200% ، همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم مسكوني موافقت گرديد تعداد واحد ، يك واحد خواهد بود 

11

490/42

خيابان بي سيم خيابان دكتر آيت

موضوع درخواست مطرح و ضمن رعايت ميزان عقب روي از كوچه ضلع غربي بر اساس ضابطه طول گذر با احداث پلاك مورد نظر به صورت تجاري و مطابق با ضابطه تجاري موافقت گرديد

12

345/23/5233

اعتماديه خيابان پنجم وسط

موضوع درخواست و با توجه به نحوه احداث پلاكهاي مجاور با احداث از ضلع شرقي با سطح اشغال 70% و از ضلع غربي از نقطه 65% با پخي 45 درجه موافقت گرديد ضمنا با حذف زيرزمين و احداث طبقه همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول الي چهارم مسكوني و هر طبقه در يك واحد مسكوني نيز موافقت گرديد

13

 

352/5233

اعتماديه خيابان چهار وسط

موضوع درخواست و با توجه به نحوه احداث پلاكهاي مجاور با احداث از ضلع غربي با سطح اشغال 70% و از ضلع شرقي از نقطه 60% با پخي 45 درجه موافقت گرديد ساير موارد مطابق مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 15/6/1395 مربوط به پلاك مورد نظر خواهد بود

14

1406/2559/41

كوي اميد خيابان شيرازي

موضوع درخواست مطرح و با احداث با همكف به صورت تجاري و طبقه اول به صورت مسكوني هر دو با سطح اشغال 100% ضمن تامين پاركينگ موافقت شد

15

شهرداري زنجان

سعدي شمالي-جنب بانك ملت

موضوع درخواست مطرح و با تثبيت بن بست مورد نظر با عرض 4 متري موافقت گرديد

16

2983/38

گلشهر كاظميه فاز 2 قطعه 2937

موضوع درخواست مطرح و با توجه به نحوه احداث پلاكهاي مجاور با احداث به شكل ال شكل از ضلع غربي با سطح اشغال 60% و ضلع شرقي 70% موافقت گرديد ساير موارد بر اساس ضوابط و مقررات طرح ملاك عمل خواهد بود

17

5048/41

كوي اميركبير نبش دانش 2

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 65% به شرح همكف به ميزان 40% تجاري و مابقي پاركينگ و طبقات اول الي سوم هر طبقه در دو واحد مسكوني و كل ملك در 6 واحد مسكوني و زيرزمين براي تامين پاركينگ خواهد بود ضمنا الزامي به عقب روي از ضلع شمالي نمي باشد ليكن عقب روي از ضلع غربي به ميزان 3 متر به استثناي بخش قوسي شكل الزامي است

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir