تاريخ به روز رساني: 1395/9/14     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
حريم قانوني راههاي حوزه استحفاظي استان زنجان


   حريم قانوني راههاي حوزه استحفاظي استان زنجان

موضوع ماده 6 قانون ايمني راهها وراه آهن بااصلاحات والحاقات
تاريخ بروز رساني : 1394/07/15

رديف  نام محور طول محور حدنهايي حريم قانوني

1

آزادراه زنجان-قزوين

105+500

60

مترازوسط جاده درهرطرف

2

آزادراه زنجان-تبريز

85

60

مترازوسط جاده درهرطرف

3

زنجان-تاكستان-قزوين

110

38

مترازوسط جاده درهرطرف

4

زنجان-ميانه

92

38

مترازوسط جاده درهرطرف

5

كنارگذرزنجان

6+500

38

مترازوسط جاده درهرطرف

6

بزرگراه درحال احداث زنجان -فرودگاه

5

22.5

مترازوسط جاده درهرطرف

7

راه ارتباطي آزادراه زنجان -قزوين به كمربندي ابهر

3+400

22.5

مترازوسط جاده درهرطرف

8

راه ارتباطي آزادراه زنجان -قزوين به كمربندي خرمدره

3+400

22.5

مترازوسط جاده درهرطرف

9

زنجان -بيجار

80+400

22.5

مترازوسط جاده درهرطرف

10

سه راهي سلطانيه به قيدار-همدان

109+700

22.5

مترازوسط جاده درهرطرف

11

نيك پي ماهنشان

73+600

22.5

مترازوسط جاده درهرطرف

12

محورقديم زنجان-ميانه

75

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

13

زنجان -فرودگاه (جاده موجود)

17+800

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

14

زنجان-دندي

94+400

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

15

ابهرقيدار

60

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

16

ايلي بلاغ-قره گل-سه راهي دندي

31+600

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

17

دندي -تخت سليمان

29

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

18

ماهنشان -آقكند-كپز-دندي

40+800

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

19

حصار-خورخوره

70

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

20

زرين رود-گرماب

31+600

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

21

مزيدآباد-سجاس

7+800

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

22

سه راهي بناب -سرخه ديزج-دستجرده-آببر

68+200

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

23

سه راهي سرخه ديزج-گيلوان

38+800

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

24

سه راهي گيلوان-درام به آببر-آستاگل

12

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

25

ون سر-چورزق

46+100

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

26

گيلوان-درام

39+700

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

27

گيلوان-بهرام آباد-منجيل

14+400

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

28

زنجان-تهم -چورزق

71

17.5

مترازوسط جاده درهرطرف

لازم به توضيح است:

   - حريم راههاي روستايي درخارج ازروستا 12.5مترازوسط جاده درهرطرف ومحدوده روستاها 7.5 مترازوسط جاده درهرطرف مي باشد.

   - طيق ماده 17 قانون ايمني راهها راه آهن مصوب ارديبهشت ماه سال 79  <<ايجادهرگونه ساختمان وديواركشي وتاسيسات به شعاع يكصدمتر (100متر) ازانتهاي حريم راهها وحريم راه آهن هاي كشور ودرطول كنارگذرهائي كه وزارت راه وترابري احداث نموده ويا مي نمايد ويامسئوليت نگهداري آن رابرعهده دارد بدون كسب مجوز ازوزارت مذكورممنوع مي باشد .وزارت راه وترابري موظف است درمورد متخلفان برابر تبصره 1 ماده 6 قانون فوق اقدام نمايد>>


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir