تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
پروژه هاي فني و اجرائي


تاریخ به روز رسانی :95/10/06
جدول اطلاعات پروژه های عمرانی استانی  - سال  1395 استان زنجان

مبالغ به میلیون ریال

ردیف

 

عنوان پروژه

زیربنا

جمع پرداختی

  عملکرد اعتبارات در سال 95

درصد پیشرفت  فیزیکی

شماره طرح

تا پایان

اعتبار  مصوب

تخصیص تا پایان دي ماه

موافقتنامه    تا پایان

کل تعهد موافقتنامه

طبق موافقتنامه

واقعی تا پایان

 

(مترمربع)

سال 94

سطح استان

استانی

2% نفت

ماده 180

  منابع  داخلی

سطح استان

استانی

2% نفت

ماده 180

  منابع  داخلی

اسفندماه  94

در سال 95

تا پایان دي ماه 95

دي ماه 95

1

010ز1703034

مطالعه و احداث کتابخانه مرکزی  زنجان (تعهد سفر)

18,550

36,152

0

0

0

851

 

0

0

0

0

0

20

0.45

20

21

2

008ز1703022

تهيه گزارش تصميم به واگذاري برای احداث  تالار شهر زنجان

9,250

1,010

0

300

0

0

 

0

300

0

0

0

0

100

75

75

3

171ز1703022

مطالبات احداث کانون فرهنگی و تربیتی افشارچی زنجان

1,550

7,529

0

0

0

3,000

 

0

0

0

0

0

72

28

72

100

4

021ز30202

احداث مجتمع فرهنگی پارک بانوان زنجان

1,320

21,101

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

100

0

100

100

5

016ز30111

 احداث و تکمیل هنرستان هنرهای تجسمی پسران زنجان

5,275

52,273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

0

100

100

6

025ز1802005

مطالعه و احداث هنرستان موسیقی زنجان

3,590

16,275

0

0

0

8,980

 

0

0

0

0

0

47

25

47

47

7

025ز1802005

مطالعه و احداث هنرستان هنرهای تجسمی دختران زنجان

5,050

20,553

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

47

0

47

48

8

036ز1802005

مطالعه شعبه شهري مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد بهشتي زنجان در بخش قره پشتلو

600

300

0

0

104

0

 

0

0

104

0

0

75

25

100

100

9

075ز10422

مطالعه و بازسازی و نوسازی ساختمان تخریبی ثبت احوال زنجان

2,550

8,847

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

37

0

37

38

10

002ز1002054

مطالعه و احداث ساختمان پزشکی قانونی استان زنجان

1,610

13,957

4,000

0

0

0

 

2,600

0

0

0

0

57

12

69

75

11

011ز10320

مطالعه و احداث فاز دوم ساختمان پزشکی قانونی  زنجان

1,500

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

010ز10422

 احداث ساختمان اداری سازمان امور اقتصادی و دارائی زنجان

1,350

50

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

2

0

2

3

13

058ز10422

 احداث اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان زنجان

4,120

30,095

0

0

0

0

25,000

0

0

0

0

25,000

15

30

45

55

14

006ز1002037

 احداث ساختمان اداری ثبت احوال بخش زنجان رود

412

5,448

0

0

1,300

0

 

0

0

1,300

0

 

76

11

87

100

15

002ز40411

احداث ساختمان بازدید کنندگان در سهرین

777

111

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

5

0

5

5

16

012ز10224

احداث مجتمع اداری استان

1,200

100

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3

0

3

3

17

017ز40408

مطالعه و احداث مرکز تحقیقات زیست محیطی استان زنجان

500

288

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

5

0

5

2

18

043ز10224

احداث ساختمان فرمانداری زنجان

5,500

250

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1

0

1

2

19

10224020

مطالعه و احداث ساختمان سازمان مسكن و شهرسازي استان زنجان

3,200

172

0

0

0

0

200

0

0

0

0

200

1

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

255ز30202

مطالعه و احداث یک باب کتابخانه عمومی درجه 1 ابهر

2,200

465

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

5

0

5

5

21

103ز30303

احداث پایگاه انتقال خون ابهر (تعهد سفر)

225

49

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

5

-

5

5

22

087ز1702004

مطالبات احداث فضای  ورزشی در مجموعه عسلک ابهر

7,300

14,127

0

1,900

0

0

 

0

1,900

0

0

 

100

0

100

100

23

058ز10422

مطالبات نوسازی ساختمان امور مالیاتی ابهر

2,743

23,155

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

100

0

100

100

24

063ز40301

 احداث اداره استاندارد ابهر

726

13,447

0

900

0

0

500

0

350

0

0

150

100

0

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

007ز1703034

مطالعه و احداث کتابخانه تخریبی مدرس خرمدره(خیری)

930

27

0

120

0

802

 

0

120

0

0

 

0.20

6

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

006ز1703034

مطالعه و احداث کتابخانه درجه دو قیدار

850

5,000

0

2,000

0

2,000

 

0

0

0

0

 

35

28

35

4

27

087ز1702004

مطالبات احداث سالن ورزشی چند منظوره 800 نفره سجاس

1,870

19,874

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

100

0

100

100

28

004ز1002037

 احداث ساختمان اداری ثبت احوال شهر زرین رود

433

5,614

0

0

1,500

0

 

0

0

1,500

0

 

77

14

91

100

29

005ز1002037

 احداث ساختمان اداری ثبت احوال شهر سجاس

412

4,287

0

0

2,000

0

 

0

0

2,000

0

 

67

33

80

80

30

003ز30401

کمک به احداث مجتمع حمایتی و توانبخشی بهزیستی در قیدار

726

60

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

5

0

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

022ز1703022

مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری شهر زرین آباد

915

7,732

0

0

0

9,211

 

0

0

0

0

 

44

51

44

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

009ز1703034

 احداث کتابخانه عمومی آببر

850

2,733

0

0

0

1,525

 

0

0

0

0

 

14

10

14

2

33

003ز30401

کمک به احداث مجتمع حمایتی و توانبخشی بهزیستی در آببر

840

30

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

5

0

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

117ز10224

احداث ساختمان فرمانداری ماهنشان (تعهد سفر)

1,450

19,368

0

3,000

2,620

0

 

0

900

2,620

0

 

66

19

85

86

35

003ز30401

کمک به احداث مجتمع حمایتی و توانبخشی بهزیستی در دندی

840

30

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

5

0

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

003ز1002054

احداث ساختمان فرمانداری سلطانيه

1,830

11,200

9,888

0

0

0

 

3,500

0

0

0

 

23

19

30

45

 

 

جمع

93,044

341,709

13,888

8,220

7,524

26,369

25,700

6,100

3,570

7,524

0

25,350

39

12

45

47

37

30303329

احداث بيمارستان 220 تختخوابي ابهر (ملی)

16,721

208,740

66,822

0

0

0

170,000

3,315

0

0

0

112,500

72

17

72

88

 

 

جمع کل

109,765

550,449

80,710

8,220

7,524

26,369

195,700

9,415

3,570

7,524

0

137,850

40

14

 

 

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir